Foregangsvirksomhed inden for bæredygtighed - vi udnytter vores fortrin maksimalt


Gør noget nu – så kan vi nå at rette op på situationen

"Når det gælder arbejdsstole, er der ingen andre producenter, der tager miljøpåvirkningerne fra materialer og processer mere alvorligt end Scandinavian Business Seating.

Som virksomhed og producent af kontorstole til high-end markedet gør vi noget nu. På globalt plan er den forskel, vi gør i dag, måske beskeden. Men efterhånden som vores produkter, vores navn og vores filosofi bliver stadig mere kendte på markedet, vil vores mission medvirke til at danne grobund for andre initiativer og inspirere andre til at ændre deres adfærd."

Carl Peter Aaser, Vice president Environment

Environmental Presentation - Scandinavian Business Seating (Video)

Population

Vi siger det som det er

I 2040 ventes verdens befolkning at runde ni milliarder. Samtidig med at velstanden øges, og mennesket forbruger mere, kommer vores ressourceforbrug til at vokse med en faktor 10.

År 2040 beräknar man att världens befolkning kommer att ha ökat till nio miljarder. Samtidigt som välståndet ökar och människor konsumerar mer kommer vår resursanvändning att öka tiofalt.

Hvis denne udvikling fortsætter med samme fart og i samme retning, vil vi i 2040 have et ressourceforbrug der er ti gange højere end et bæredygtigt forbrug.


Så hvad gør vi?
Vi skaber mere med mindre.