Miljø

Miljøvenlig produktion
Præcis som i mange andre brancher efterspørger vores kunder miljøvenlige produkter. Det er blevet en vigtig konkurrenceparameter at kunne tilbyde møbler, som er fremstillet under miljøhensyn. For os er det ingen ny tendens, som vi skal omstille produktionen til, men et naturligt valg som vi har arbejdet med længe. Dermed ikke sagt at vi ikke kan blive endnu bedre, og det arbejder vi på hver dag.

Selvfølgelig overholder vi gældende lovgivning og bestemmelser på miljø- og kvalitetsområdet. Det er da det mindste. Vi forsøger at overgå disse og sætte overliggeren endnu højere. Vi stiller også krav om, at vores underleverandører følger miljøbestemmelserne. Vi arbejder konstant på at mindske vores forurening og udledninger. Og vi reducerer hele tiden miljø- og arbejdsmiljøbelastningen samt ressourceforbruget uden at gå på kompromis med kvalitet og økonomi.

Kvalitets- og miljøcertificeringer
RBM er certificeret i henhold til kvalitetsstyringssystem DS/ISO 9001 og miljøstyringssystem DS/ISO 14001. Certificering efter miljøstyringssystem ISO 14001 betyder, at vi tager hensyn til miljøet i alle aspekter af driften af vores virksomhed. Vi disponerer over en organisation samt strukturer og metoder til udvikling, etablering og vedligehold af fastsatte miljøpolitikker.

Hos os er det en fortsat proces, hvor vi konstant stræber efter at give den bedst mulige service. Vores mål er at skabe et bedre miljø og sikre en stadig bedre kvalitet allerede fra valg af råvarer, produktionen og distributionen til valg af samarbejdspartner. Det er da simpelt, ikke?